ARTI DAN LAMBANG PKK

img

Lambang PKK adalah lambang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor48 Tahun 1983.


A. Bentuk

Akolade melingkar segi lima dalam arti Pancasila sebagai dasar Gerakan PKK


B. Warna

Warna lambang terdiri dari :


C. Arti

1. Warna :

2. Komponen :


Arti keseluruhan :

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam rangka Ketahanan Nasional

 

Lokasi

KONTAK KAMI

  • Address:
    Komplek Kantor Walikota Jakarta Timur
    Jl. Sentra Timur Pulo Gebang
  • Email: support@email.com
  • Call: 631-409-3105

Link Sosial Media